Rozúčtování pro neobsazený prostor

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování pro neobsazený prostor
ostatni

Text otázky

V objektu školy jsou nebytové prostory. Teplo je dodávano dálkově a měří se jen na patě domu. Nájemce má pronajaty nebytové prostory (prodejnu) od února do října. Jak se mu má vyúčtovat teplo, když prostory v zimních měsících neužíval.

Odpověď na otázku

Náklady na vytápění nebytových (i bytových) prostor, za období kdy nejsou pronajaty, jdou k tíži vlastníka domu. Základní složka nákladů se rozdělí podle počtu dní ve kterých byl objekt vytápěn v daném období, spotřební složka se rozdělí podle tabulky v příloze č.3 k vyhl. 372/2001Sb. Text vyhlášky najdete nahttp://www.artav.cz/legislativa.html