Rozúčtování s kalorimetry + velké ztráty

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování s kalorimetry + velké ztráty
legislativa

Text otázky

Dobrý den, prosím o pomoc s vyřešením případu rozúčtování tepla a teplé vody v našem bytovém domě SVJ nebo alespoň zaslání nějakého kontaktu, kde si lze nechat odborně poradit. Náš případ: Bytový dům se 4 byty – všechny stejně velké a stejně orientované (2 ve 2.NP a 2 ve 3.NP; v 1.NP jsou garáže a sklady, nad 3.NP půda se zateplenou podlahou). Dům je zásoben tepelnou energií z CZT. Touto energií přímo v domě v bojleru ohřívá teplou vodu. Každý byt má kalorimetr pro měření spotřeby energie na vytápění a vodoměr na teplou vodu. Dotaz by zněl: Je možno provádět vyúčtování níže popsaným způsobem? 1) Provede se rozúčtování dle bytových kalorimetrů a náměrů na vodoměrech TV dle vyhlášky (základní a spotřební složka; cenu tepla na přípravu 1 m3 TV známe z letního období, kdy se netopí a všechna spotřeba tepelné energie jde na přípravu TV, odtud tedy GJ vs. m3) 2) Veškerý zbytek tepelné energie co nebude vyúčtován v bodě č.1 vzít a rozdělit počtem bytů (byty jsou stejné podlahové plochy a počet a cenu 1 GJ známe); důvod: na fakturačním kalorimetru bude vždy více, než činí součet bytových kalorimetrů a počet GJ na přípravu TV – a to dle našich měření až 20% - což činí ztráty ve vedení Děkuji za pomoc.

Odpověď na otázku

Vámi popsaný způsob rozúčtování není v souladu s platnými předpisy.

Správný způsob je stanoven zákonem 67/2013 Sb. v platném znění a vyhláškou 269/2015 Sb.

Celkové náklady na dodávky tepla je nutno rozdělit na teplo pro přípravu teplé vody (dále TV) a teplo pro vytápění (dále ÚT). Protože nemáte samostatné měření spotřeby tepla na přípravu TV, lze použít výpočtu celoroční spotřeby tepla pro přípravu TV z údajů o spotřebě v letním období.

Takto rozdělené náklady dále rozdělíte na základní (ZS) a spotřební složku (SS). U nákladů na ÚT nejlépe v poměru 50:50 a u nákladů na ohřev TV v poměru 30:70. Základní složky nákladů se mezi byty rozdělí podle podlahové plochy (u tepla pro vytápění podle započitatelné podlahové plochy – viz vyhl.). SS nákladů na ohřev TV (70%) se rozdělí podle náměrů na bytových vodoměrech, SS nákladů na ÚT podle náměrů na bytových kalorimetrech.

Při rozúčtování SS na ÚT by se měly vzít v úvahu rozdíly na tepelnou náročnost jednotlivých bytů. Byty ve 3.NP mohou mít větší tepelné ztráty (i při zateplené půdě) než byty ve 2.NP Lze to poznat podle rozdílných velikostí otopných těles, které byly navrženy podle vypočítaných tepelných ztrát jednotlivých místností.

Vodné a stočné se rozúčtuje celé v poměru náměrů na bytových vodoměrech na TV.

Bytové vodoměry a bytové kalorimetry se posuzují vždy jako poměrová (nikoli absolutní) měřidla.

(japo)

Menu