rozučtování SBJ

  1. ARTAV
  2. rozučtování SBJ
ostatni

Text otázky

Na schůzi majitelů bytových jednotek jsme byli přehlasování 35% proti 65%. Tím jsou v nevýdodě majitelé větších bytů: SV - dle poměrných měřidelTUV- voda pro ohřev - 100% dle poměrových měřidel, ohřev 30% pevná složka, 70% dle poměrných měřidelTEPLO- dle měřičů (40% dle započ.podl.plochy,60% dle měřičů)Ve vyúčtování se jsme nedočetlky jaký stav a za kolik byla spotřeba u paty domu. Tedy jen : záloha-náklad-rozdíl, ale jen u bytové jednotky. Navíc se domníváme, že s tímto musí souhlasit u majitelů bytů všichni, protože nejsme družstvo, ale vlastníci.Děkuji.

Odpověď na otázku

Pravidla pro rozúčtování, uvedená ve Vašem dotazu, odpovídají požadavkům vyhlášky 372/2001 Sb. a jsou tedy legální. Předmětem hlasování na schůzi vlastníků mohlo být pouze rozdělení základní a spotřební složky nákladů na vytápění v rozmezí 40-50 % základní složka, rozdělovaná podle započitatelné plochy bytů, zbytek tvoří spotřební složka. Hlasování o dalších uvedených pravidlech by bylo irelevantní a neplatné. Větší podíl základní složky (50%) by pro větší byty byl výhodnější jen tehdy, pokud by nechtěli šetřit teplem a vytápěli na nadprůměrné teploty.Ve vyúčtování předávaném uživateli bytové jednotky však musí být uvedeny celkové spotřeby a náklady domu, jinak bude vyúčtování v rozporu s vyhláškou372/2001 §7, odst.(2).