rozúčtování služeb

  1. ARTAV
  2. rozúčtování služeb
ostatni

Text otázky

Jsem předsedou výboru Společenství vlastníků byt. jednotek. Jako společenství máme uzavřenou smlouvu o správě domu. Správce domu má dle stanov našeho společenství předkládat ke schválení návrh na rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky, který chvaluje shromáždění společenství. Při jednání se správcem bylo zjištěno, že v jednom bytu je na služby nahlášeno méně osob, než odpovídá skutečnosti. Počet těchto osob je v našem případě rozhodující pro rozúčtování spotřeby studené vody a společené elektřiny. S ohledem na uvedené shromáždění Společenství na své chůzi přijalo usnesení, aby správce domu provedl rozúčtování cen služeb pro předmětný byt na skutečný počet osob, bez ohledu na počet uváděný uživatelem bytu. Správce domu však toto odmítl s odůvodněním, že uživatel bytu předložil správci čestné prohlášení, ve kterém uvádí menší počet osob. Podle § 9a zákona č. 72/1994 Sb., o rozúčtování cen služeb rozhoduje Společenství. Prosím o stanovisko, zda je správce povinen provést vyúčtování cen služeb na počet osob uvedených v usnesení shromáždění, anebo na základě čestného prohlášení uživatele bytu ?Děkuji Karin Muselová

Odpověď na otázku

Váš dotaz je trochu mimo oblast, kterou v poradně ARTAV řešíme. Správnější by bylo poradit se s právníkem. Přesto se vám pokusíme poradit.Plnou odpovědnost za rozúčtování služeb má SVJ. Správce provádí jen činnosti zadané ve smlouvě se Společenstvím. V této smlouvě by mělo být řešeno zda má správce plnit pokyny Společenství, nebo zda má správu domu provádět zcela autonomně a řídit se jen platnými právními normami a zda na něj Společenství přeneslo i část odpovědnosti za správnost rozúčtování. Tyto podmínky si musíte ve smlouvě jasně stanovit. Z nich pak vyplyne i odpověď na váš dotaz.