Rozúčtování spotřeby studené vody při nedokončené výměně vodoměrů

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování spotřeby studené vody při nedokončené výměně vodoměrů
legislativa

Text otázky

Dobrý den, v roce 2021 měnila naše SVJ v domě vodoměry, avšak výměna neproběhla kompletně a v některých bytech zůstaly vodoměry původní. Firma, která vede SVJ účetnictví, respektive jejich paní účetní, provedla vyúčtování spotřeby studené vody za rok 2021 dle směrného čísla a odvolává se přitom na zákon 67/2013 Sb., § 5, odst. 2a). To ve výsledku znamená, že mám ve vyúčtování naúčtovanou 3x vyšší spotřebu. Paní účetní ze správcovské firmy reklamaci zamítla s tím, že její postup je v pořádku a že zákon stanoví podmínky pro způsob výpočtu nákladů za těchto podmínek - viz výše citovaný zák. 67/2013. Postupovala paní účetní správně?

Odpověď na otázku

V objektu jsou vodoměry instalovány. Tyto vodoměry musí být metrologicky ověřovány dle zákona o metrologii č. 505/1990, resp. dle vyhlášky 345/2002, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

§ 5, odst. 2a) zákona 67/2013 se vztahuje na případ, kdy není provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě. To není Váš případ – vodoměry instalovány jsou. Pokud nebyly tyto vodoměry metrologicky ověřeny, nelze na ně pohlížet jako na nenainstalované.

V takovém případě je nutné přimět vlastníka vodoměrů ke splnění zákonné povinnosti. Rozúčtování se pak provede náhradním způsobem. Náhradní způsob ale není legislativou stanoven. Bylo by možné použít např. ustanovení §5, odst. 4) vyhlášky 269/2015 obdobně.

-peho-