rozúčtování spotřeby studené vody

  1. ARTAV
  2. rozúčtování spotřeby studené vody
ostatni

Text otázky

Je možné rozúčtovávat spotřebu studené vody v budově s nebytovými prostory na jednotlivé nájemce podle výměry nebytového prostoru. Pokud ano, podle kterého právního předpisu. Děkuji.

Odpověď na otázku

Jediným předpisem, který se zabývá rozúčtováním spotřeby studené vody je Cenový výměr MF č.1/2010, ze kterého cituji relevantní odstavce: 14. Rozúčtování vodného a stočného33) jednotlivýmspotřebitelům se provede podle dohody uzavřenémezi odběratelem27) a spotřebiteli účastnícími setohoto rozúčtování. Spotřebitelem se rozumí majitelbytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorůnebo jiný uživatel nemovitosti včetně odběratelů,kteří nemovitost přímo užívají.15. Nedojde-li k dohodě podle odst. 14 nejméně s polovinouspotřebitelů provede se rozúčtování podlepočtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytua podle počtu a druhu nebytových prostorů (směrnáčísla roční potřeby vody)34). Pevná složka, je-lizvolena dvousložková forma vodného a stočného,se rozúčtuje podle m2 podlahové plochy bytů a nebytovýchprostorů.Celý text Cenového výměru najdete nahttp://www.artav.cz/pdf/CenovyVymer_1_2010.pdf

Menu