Rozúčtování spotřeby SV

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování spotřeby SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den,prosím o konzultaci při vyúčtování studené vody v nájemním domě, kdy jeden byt je osazen odpočtovým měřidlem na SV a ostaní ne. Na základě zákona č.67/2013Sb.§5 odst.2a) by měla být studená voda rozúčtována podle směrných čísel(počtu osob) a k osazenému vodoměru by se nepřihlíželo, protože nejsou osazeny všechny byty v domě. V případě dohody všech nájemců lze stanovit jiný způsob vyúčtování? Děkuji mnohokrát.

Odpověď na otázku

Pro rozúčtování dodávek studené vody platí v zák. 67/2013 Sb. §5, odst.(1), který zní:(1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.Jen v případě, kdy nedojde k dohodě podle odst.(1) platí odst. (2), podle kterého se voda rozúčtuje podle náměrů bytových vodoměrů, pokud jsou osazeny ve všech bytech, nebo podle počtu osob, případně směrných čísel, v případě, že jsou v domě byty s odlišným přístupem k teplé a studené vodě.Odpověď na Vaši otázku tedy zní: Ano, v případě dohody nejméně dvou třetin nájemců může vlastník domu stanovit jiný způsob rozúčtování studené vody.