Rozúčtování stud. vody

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování stud. vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den,jsme SV o 24 bj a rozdíl spotřeby studené vody mezi patním měřidlem a byt. vodoměry je dlouhodobě 19%. Nebyly zjištěny žádné neměřené odběry a náklady rozdílu se rozúčtovávají dle odběru byt. vodoměry. SV hodlá nahradit 2 roky staré vodoměry novými. Provedl jsem opakovaně kontrolní měření mého vodoměru a i při zohlednění možné vizuální chyby při odečtu počítadla je chyba vodoměru plus minus 1%.Průměrný počet osob na byt. jednotku je 2,2 a SV odmítá změnu rozúčtování s odůvodněním, že všechny vodoměry mají stejné chybné měření.Prosím o Vaše posouzení a ev. radu.S pozdravem Lad. Nussbauer

Odpověď na otázku

Rozdíl mezi fakturovanou spotřebou vody a spotřebou vody určenou součtem bytových vodoměrů ve výši 19% lze považovat za nejvyšší ještě akceptovatelný rozdíl. Pokud jste nezjistili žádné neměřené odběry vody a chcete rozdíl ve zjištěných údajích snížit je potřeba:1. Odečty fakturačního vodoměru a vodoměrů bytových provádět pokud možno ve stejném termínu.2. Provést prohlídku stavu rozvodů a zjištění možných neměřených odběrů.3. Provést kontrolu metrologického zajištění vodoměrů (nutné jsou plomby na šroubeních z obou stran vodoměru), případně zajistit kvalitnější zajištění použitím neovlivnitelných plombovacích krytek.4. Dále lze doporučit provedení jednoho nebo několika kontrolních odečtů v průběhu roku. spojených s kontrolou funkce vodoměrů a zajišťovacích plomb.5. Při výměně vodoměrů instalovat kvalitní a citlivé vodoměry s dobrým stíněním magnetické spojky, nejlépe vodoměry s radiovým odečtem, který Vám umožní průběžné sledování funkce všech vodoměrů.