Rozúčtování studené vody

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování studené vody
ostatni

Text otázky

Prosím o radu jak má být správně provedeno rozúčtování spotřeby studené vody v obecním domě, kde si jednotliví nájemci instalují se souhlasem vlastníka vlastní vodoměry a to tak že postupně(již cca 5 let) a v současné době se neustále zvětšuje rozdíl spotřebované vody mezi těmi co vodoměry mají a těmi co ne. U správce údajně byla učiněna dohoda pouze s prvními nájemci , kteří si nechali nainstalovat vodoměry za svoje peníze, že když získají od ostatních písemný souhlas s tím, že náměr jejich vodoměru(byť podružného) bude pro vyúčtování sloužit jako absolutní spotřeba st. vody v jejich bytě tak to správce provede dle tohoto písemného potvrzení. Pokud jich bylo cca 5 ze 24 tak rozdíly nebyly tak velké, ale v současné době je pouze 5 nájemců bez vodoměrů a najednou je zbytek po součtu náměrů podružných vodoměrů tak vysoký, že ti co vodoměry nemají mají doplácet cca 8 až 12 tis Kč jeden každý za svou údajnou spotřebu st. vody. Ptám se tedy, jak by měl správce správně postupovat při provedení rozúčtování st. vody tam, kde ne všichni mají instalovány vodoměry a kde není učiněna s vlastníkem dohoda všech nájemců jak postupovat při rozúčtování a kde údajná spotřeba st. vody u neměřených bytů absolutně neodpovídá realitě(počtu osob, odběrných míst v bytě, vybavení bytů) a kde nebyl prokázán žádný únik ani černý odběr.Děkuji

Odpověď na otázku

Pro rozúčtování spotřeby studené vody podle bytových vodoměrů nebyla dosud vydána žádná všeobecně platná pravidla. Naše asociace ARTAV již před dvěma roky na tento nedostatek upozornila MMR a předložila návrh takových pravidel, který vychází z analogie s pravidly pro rozúčtování teplé vody (dle vyhl.372/2001Sb.) Návrh leží založen, vydání pravidel se nepřipravuje.Z logiky věci a z analogie s pravidly pro rozúčtování teplé vody vyplývá, že rozúčtování by mělo být poměrové a je tedy nutno, aby vodoměry byly vybaveny všechny byty a pokud možno všechny odběry vody z domovního rozvodu. Lze najít nějaká pravidla, jak řešit menší počet neměřených odběrů (byty bez vodoměrů), ale rozhodně by to nemělo být řešeno tak, jak uvádíte ve svém dotazu.V každém případě vám doporučuji co nejdříve instalovat vodoměry i do zbývajících pěti bytů.