Rozúčtování studené vody

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování studené vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den,prosím o radu s rozúčtováním studené vody pro naše SV.Máme celkem 6 vchodů,jednotlivých účtovacích jednotek.Rozdíl u vchodů mezi patními vodoměry a součtem poměrových bytových vodoměrů je 19%,6%,36%,38%,13%,+3%.Prosím o radu jak správně postupovat v spravedlivém rozúčtování a možnosti kontroly patních nebo bytových vodoměrů.Děkuji P.Přech

Odpověď na otázku

U vchodů, kde je rozdíl 36% a 38% nelze provézt rozúčtování dle vodoměrů ale je nutno rozúčtování provést dle výměru MF č.1/2010. Tento výměr v části II. položka pitná voda odst. 14 a 15 ukládá majiteli objektu, že rozúčtování vodného a stočného jednotlivým spotřebitelům se provede podle dohody uzavřené mezi odběratelem (majitelem objektu) a spotřebiteli (uživateli bytu nebo nebytových prostorů) účastnícími se rozúčtování. Odst. 15 ukládá, že nedojde-li k dohodě podle odst. 14 nejméně s polovinou spotřebitelů, provede se rozúčtování dle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu a podle počtu a druhu nebytových prostorů (směrná čísla roční potřeby vody dle Přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., novelizovanou vyhláškou č. 120/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.). Závěrem je nutno dodat, že směrné číslo potřeby vody vychází ze statistické spotřeby vody připadající na osobu a rok v m3. Text cenového výměru naleznete na našich webových stránkách http://www.artav.cz/legislativa.html