rozúčtování studené vody

  1. ARTAV
  2. rozúčtování studené vody
ostatni

Text otázky

Bydlím v bytovém domě, který má tři samostatné vchody a tři samostatné hlavní vodměry . V jednom vchodě je větší spotřeba cca o 50m3 vody než v osatních.Bytové duržstvo stanoví cenu vody součtem všech hlavních vodoměrů a poměrná spotřeba vody dle vodoměrů v bytě.Je možné požadovat po správci budovy to je BD SY aby nám rozúčtovávalo vodu podle jednotlivých vchodů nebo ne.Tato problematika je upravena výměrem ministerstva financí č. 1/2012 .

Odpověď na otázku

V Cenovém výměru MF se uvádí především to, že pro rozúčtování vodného na základě údajů bytových vodoměrů musí být uzavřena dohoda mezi majitelem domu a uživateli bytů o způsobu rozúčtování. Je-li vlastníkem domu bytové družstvo, měl by vrcholný orgán družstva (pravděpodobně schůze všech družstevníků, to záleží na platných stanovách družstva) stanovit pravidla, podle kterých se bude při rozúčtování postupovat. Jistě je možné rozúčtovat každý vchod samostatně podle jeho hlavního vodoměru, mělo by to ale být uvedeno v předem stanovených pravidlech.