Rozúčtování studené vody

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování studené vody
legislativa

Text otázky

Dobrý den, chtěl abych se zeptat jak správně postupovat : v domě- jsou nainstalované vodoměry . Část roku voda napojena na studnu majitele domu. Odběr vody ze studny není samostatně měřený. Aby tato odebraná voda mohla být vyúčtována je zapotřebí dokladu, který majitel vystaví na základě spotřeby podružných vodoměrů?děkuji

Odpověď na otázku

Váš problém česká legislativa (zákony a prováděcí vyhlášky) nijak neřeší. Pouze zákon 67/2013 Sb. uvádí v §5:

(2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody.

Pokud tedy máte v objektu osazeny bytové vodoměry, pak legislativa pouze říká, že:

Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech.

Jak vyčíslit náklad na dodávku vody z vlastní studny legislativa nijak neřeší. Tento náklad však nebude nulový a bude zahrnovat zejména odpisy čerpadla, jeho servis a náklad na elektrickou energii pro čerpadlo, případně další související náklady.  Tyto finanční náklady lze považovat za náklady na vodu čerpanou z vlastní studny.

Pro situace, které nejsou řešeny v obecně platných předpisech je možno vytvořit pravidla vlastní a dohodnout se na jejich používání.

-peho-

Menu