rozúčtování SV

  1. ARTAV
  2. rozúčtování SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, budu ráda pokud mi poradíte jak postupovat v případě bytového domu, kde mají všichni vodoměr funkční, ale jeden nájemce nefunkční a odmítá jeho výměnu.Jak vyřešit rozůčtování SV??Většina nájemců (tedy všichni až na jednoho) má spotřebu měřenou a čísla odpovídají. Za fakturační období vznikl velký rozdíl naměřených m3 proti fakturovaným m3. Je možné většině rozúčtovat spotřebu podle měřidel, nájemci s nefunkčním vodoměrem spotřebu průměrnou a zbytek uhradit např. z fondu oprav? A jak nejlépe průměrnou spotřebu toho jednoho nájemce určit??Již za minulé období (kdy byla situace stejná) mu byla vyúčtovaná průměrná spotřeba NA BYT v tomto domě.Je správně průměr:- na BYT ??- na OSOBU ??- průměr MINULÝCH OBDOBÍ ?? (kdy bylo měřidlo funkční) - pokud ano, jak dlouhé období pro výpočet použít?Děkuj MOC za odpověď. T.

Odpověď na otázku

Odpověď na Váš dotaz je poněkud problematická, neboť v současné době neexistuje legislativní norma či předpis, která by řešila rozúčtování spotřeby studené vody uvnitř objektu s osazeným patním vodoměrem studené vody. Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, řeší tuto problematiku pouze mezi dodavatelem a vlastníkem objektu, tj. po patu domu. Pro rozúčtování uvnitř domu mezi jednotlivé uživatele pak odkazuje na směrná čísla spotřeby, uvedené v příloze č. 12 této vyhlášky, která uvádějí roční potřebu SV v m3 na jednoho obyvatele. Vlastník objektu by měl mít zpracovaný způsob rozúčtování spotřeby studené vody, ve kterém by měl mít stanovený postup v případech, jaký popisujete i Vy a s tímto by měl seznámit všechny uživatele bytů.