Rozúčtování SV

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování SV
ostatni

Text otázky

Prosím o radu, v bytovém domě máme ve všech bytech vodoměry na SV.Protože rozdíl v součtu spotřeby na byt. vodoměrech a odečtem fakturačního měřidla přesahuje 20%/vodoměry i rozvody jsou v pořádku/,rozúčtování se provádí podle počtu osob.V jednom bytě téměř celoročně 2-3x týdně přespávají další 2 osoby,které tam nejsou hlášeny.Nájemce za ně odmítá platit z důvodu ,že v bytě je trvale hlášena 1 osoba, tím pádem ostatní platí za vodu i za další služby, které nespotřebovali.Můžete nám,prosím, poradit,jak v tomto případě postupovat?

Odpověď na otázku

Pro rozúčtování studené vody je závazný cenový předpis Min. financí čR č. 1/2010.Za správnost rozúčtování odpovídá majitel domu. Pokud je rozdíl mezi součtemvodoměrů a patním měřidlem větší než 20% není v systému něco v pořádku. Buď je někde neměřený odběr, nebo některé vodoměry neukazují, nebo ukazuji nesprávné hodnoty. To by se rozborem naměřených hodnot mohlo vyšetřit.Pokud následkem chybného vyúčtování utrpíte finanční ztrátu, můžete se domáhat nápravy u soudu.