Rozúčtování SV.

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování SV.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím chtěla bych se zeptat na správný postup při rozúčtování SV v domě, kde poměrové měřiče mají instalovány jen někteří. Při rozúčtování postupujeme tak, že od celkového nákladu za SV odečteme náklad za měřené byty a zbytek rozpočítáme mezi neměřené byty podle počtu osob. Je tento postup správný a jak rozdělit mezi všechny uživatele rozdíl mezi patním měřičem a poměrovým měřičem.Děkuji.

Odpověď na otázku

Správný postup, jak rozúčtovat SV v objektu naleznete v cenovém výměru č.01/2012, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI. Konkrétně pak v jeho části II., odst. 2. Pitná voda dodávaná odběratelům, odst. 24 a 25.Tedy na základě dohody mezi odběratelem a nejméně s polovinou spotřebitelů účastnících se tohoto rozúčtování.Nedojde-li k dohodě, provede se rozúčtování podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu a podle počtu a druhu nebytových prostorů, tedy směrných čísel roční potřeby vody přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb..Text cenového výměru naleznete na http://www.artav.cz/legislativa.html.