Rozúčtování SV

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den,prosím o informace související s problematikou rozúčtování studené vody na konečné spotřebitele v nájemních bytech. Studená voda, jejíž dodané množství je měřeno fakturačním vodoměrem na patě domu (kde bydlím), je rozváděna nejen do 1. a 2. tlakového pásma tohoto domu, ale také do 2. tlakového pásma sousedního domu, se kterým tvoří jeden stavební celek (studená voda do 1. TP sousedního domu je měřena samostatným fakturačním vodoměrem). V dohodě o rozúčtování nákladů mezi pronajímatelem a nájemníky je stanoveno, že náklady na vodu z odběrního místa budou rozděleny dle podružných vodoměrů instalovaných v bytech. Pronajímatel řeší rozúčtování tak, že za fakturační vodoměr instaloval podružný vodoměr, který měří celkový odběr vody pouze pro byty v 2. TP sousedního domu a náměry z tohoto podružného vodoměru odečte od náměru fakturačního vodoměru. Takto vypočtenou spotřebu pak rozúčtuje poměrně dle náměrů bytových vodoměrů. Tento postup považuji za nesprávný nejen z toho důvodu, že je v rozporu s výše uvedenou dohodou o rozúčtování nákladů, ale především proto, že není technicky akceptovatelný. Tomu odpovídají i značné rozdíly mezi vykazovanou spotřebou vody za dům celkem a součtem náměrů bytových vodoměrů za dům celkem – v posledních 5 letech se rozdíly třikrát pohybovaly v rozmezí 22 – 26 %.V této souvislosti mě zajímá Váš názor na to, zda je postup pronajímatele správný nebo je nutno v daném případě považovat za zúčtovací jednotku všechny byty v obou domech, které odebírají vodu z jednoho fakturačního vodoměru a tento odběr rozúčtovat dle náměrů všech napojených bytových vodoměrů.Pokud jde o pravidla, je Vám známo, jaké důvody neumožňují zákonodárci nebo příslušnému ministerstvu stanovit, aby pravidla pro rozúčtování nákladů na teplou vodu platila obdobně i pro vodu studenou?

Odpověď na otázku

Dohoda, o rozúčtování studené vody, kterou uzavřel poskytovatel služby s jednotlivými uživateli bytů je zcela v souladu s §5 zákona 67/2013 Sb. tj. rozúčtovat náklad dle údajů fakturačního vodoměru podle náměrů všech bytových vodoměrů připojených na tento fakturační vodoměr. Způsob, který nájemce používá je v rozporu s uzavřenou dohodou a proto doporučuji, požádat písemnou formou majitele objektu aby způsob rozúčtování uvedl do souladu s uzavřenou dohodou. Pokud Vám nebude vyhověno nezbývá jiné řešení než řešení tohoto problému formou občanskou právního sporu.

Menu