rozúčtování SV a TUV

  1. ARTAV
  2. rozúčtování SV a TUV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat při rozúčtování SV a TUV pro byt, který jeho majitel užívá k víkendovým pobytům, trvale bydlí jinde. Někdy je v bytě sám, jindy je s ním jedna, občas více osob, některý víkend nepřijede nikdo. Naše SVJ teprve pořídí vodoměry a měřidla tepla. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Rozúčtování nákladů na teplou vodu je majitel povinen provádět dle § 5, odst. 1 – 10 vyhlášky 372/2001Sb. Aby bylo možno rozúčtovat spotřební složku nákladů dle odst. 6 musíte zjistit průměrný počet osob (osoboměsíců) užívajících byt včetně bytu užívaného pouze k víkendovým pobytům. Rozúčtování nákladů na studenou vodu je majitel povinen provádět dle odst. 24 a 25 cenového výměru MF č.13/2011 část II. položka 2 – pitná voda. Rozúčtování studené vody dle odst. 24 provede majitel objektu podle písemné dohody uzavřené mezi majitelem objektu a spotřebiteli (uživatelé bytů a nebytových prostor). Nedojde li k dohodě podle odst. 24 nejméně s polovinou spotřebitelů, provede se rozúčtování podle počtu obyvatel bytů v závislosti na vybavení bytu a podle počtu a druhu nebytových prostor (směrná čísla roční potřeby vody). I pro toto řešení musíte zjistit průměrný počet osob (osoboměsíců) užívajících byt včetně bytu užívaného pouze k víkendovým pobytům.Vyhlášku 372/20001Sb., cenový výměr i směrná čísla (příloha č. 12, k vyhlášce 428/2001Sb.) naleznete na www: artav.cz/odkazy/legislativa.