rozúčtování SV v NP

  1. ARTAV
  2. rozúčtování SV v NP
ostatni

Text otázky

Žádám Vás o stanovisko k rozúčtování studené vody v nebytovém prostoru, kde nejsou osazeny poměrové měřiče vody.Jedná se o NP - ordinace veterinár.lékaře.

Odpověď na otázku

Doporučujeme určit spotřebu veterinární ordinace jako určitý podíl na celkové měřené spotřebě domu. Výši podílu je nutno dohodnout mezi provozovatelem ordinace a majitelem domu, nejlépe na základě doporučení nezávislého odborníka, který bude obeznámen s charakterem provozu v ordinaci a s rozsahem další měřené i neměřené spotřeby vody.Pro následná období rozhodně doporučujeme instalovat podružný vodoměr. Jde o investici v řádu několika málo stokorun. (Cena vodoměru se pohybuje kolem čtyř set korun.) Životnost vodoměru, respektive doba do povinného periodického ověření, které je obvykle spojeno s repasí vodoměru je šest let. (Cena repase vodoměru s ověřením je asi 200-250 Kč + cena montáže.)