Rozúčtování TE v nebytových prostorách.

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování TE v nebytových prostorách.
ostatni

Text otázky

Jako ÚMč jsme správci obchodního centra. Jak postupovat při rozúčtování, když nemáme osazené měřiče a jeden z nájemců své pronajaté prostory dlouhodobě nevyužívá a se souhlasem ÚMč pouze temperuje ? Jedná se o soudní vymáhání nedoplatků, takže postup by měl být akceptovatelný soudem.Dodavatel tepla nám účtuje fixní částku jako náklady na provoz zařízení a proměnnou složku za spotřebované teplo. Má toto rozdělení nějaký vliv na rozúčtování?Děkuji.

Odpověď na otázku

Rozúčtování musí splňovat požadavky vyhlášky č.372/2001Sb., ve Vašem případěse jedná o §4, odst. 5 s použitím §4, odst. 2. Tedy celkové náklady natepelnou energii (fixní + proměnná složka) na vytápění v zúčtovací jednotceza zúčtovací období rozdělíte mezi konečné spotřebitele dle poměru velikostizapočitatelné podlahové plochy nebytového prostoru k celkové započitatelnépodlahové ploše nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že vstupní dvousložkové rozdělení cenytepla nemá na konečné rozúčtování dle poměru velikosti započitatelnépodlahové plochy žádný vliv.