Rozúčtování TEP a TUV

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování TEP a TUV
ostatni

Text otázky

Dobrý den,v domě s několika BJ a nebytovými prostorami (obchod, restaurace). Oproti loňskému roku poklesla spotřeba vody na TUV za celý objekt z 600m3 na 463 m3, ale spotřeba energie na ohřev TUV naopak vzrostla z 294 GJ na 337 GJ - mám podezření, že se jedná o chybu při rozúčtování na bytové a nebytové jednotky - mám právo po majiteli domu požadovat rozúčtování mezi bytové a nebytové jednotky a přehled fakturace od dodavatele za celý objekt. Podobná situace nastává s TEP - obchod nebyl cca 1/2 roku obsazen (přes zimu), nicméně byl vytápěn minimálně přes podlahu vyšších bytů - je oprávněné rozúčtovat toto topení nájemníkům, resp. mohu po majiteli opět požadovat rozúčtování na bytové jednotky a tento prostor za zúčtovací období.Děkuji JN

Odpověď na otázku

Podle vyhlášky MMR č.372/2001Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a spotřebu teplé vody máte právo seznámit se se všemi podklady pro rozúčtování. V §7. odst.3. této vyhlášky se uvádí: (3) Vlastník seznámí konečného spotřebitele na jeho žádost s podklady, ze kterých vyúčtování vychází, případně se způsobem rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi ostatní konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce.