Rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den,prosím o informaci jak se bránit proti korekci.Jsem si vědom ,že vyhláška toto správci umožňuje.Jedná se o to,že správce a zároveň dodavatel tepla pro SVJ rozhodl ,že u 8 bytů z 10 provede korekci podle vyhlášky.Jeden byt je ten co máme korekcí ostatní dotovat a druhý byt platí pouze základní složku- jiný druh vytápění.Přitom jsou jasné důkazy,že takové množství teplonosné látky bytem proteklo.(měsíční součet poměrových měřidel s porovnáním s fakturačním dává rozdíl max.1,5%)Chápal bych využití korekce na byt s výjmečně nízkou spotřebou, ale nechápu použití korekce na to,že někdo neustále topí a větrá zároveň a ostatní to mají za něj platit.Děkuji

Odpověď na otázku

Vážený pane,z údajů uvedených ve Vašem dotazu usuzujeme, že jednotlivé byty, k nimž se dotaz váže, jsou vybaveny bytovými kalorimetry, které měří spotřebu tepla v každém jednom bytě zvlášť, a to přímo ve fyzikálních jednotkách (kWh nebo GJ). Jinak by totiž srovnání s údajem fakturačního měřidla nebylo možné. Z doposud uvedeného vyplývá, že předmětem Vašeho dotazu jsou korekční koeficienty, tzv. „polohové koeficienty“ vyjadřující náročnost té které vytápěné místnosti (resp. bytu) na vytápění. Takový koeficient je v podstatě převrácenou hodnotou tepelných ztrát dané místnosti (bytu). Cílem aplikace těchto koeficientů je dosažení rovných podmínek pro dosahování teplot vytápěných místností požadovaných vyhláškou č. 194/2007 Sb. Stanovení těchto koeficientů a jejich uplatnění v rozúčtovacím algoritmu je v pravomoci vlastníka objektu. Skutečnost, že v praxi často obě tyto činnosti vlastník často svěřuje odborně erudovanému subdodavateli, na této pravomoci nic nemění. Ve Vašem konkrétním případě můžeme pouze doporučit, abyste s vlastníkem projednal(i) revizi správnosti stávajících koeficientů a jejich uplatnění v rozúčtování nákladů na vytápění. Máte-li však na mysli korekci vyžadovanou v odst.4, §4, vyhl.č.372/2001 Sb., kdy je uloženo vlastníkovi objektu rozúčtovat náklad na vytápění tak, aby se výsledná cena za 1 m2 započitatelné podlahové plochy u žádného konečného spotřebitele neodlišovala od průměrné hodnoty stanovené v celé zúčtovací jednotce o více než 40%, pak je třeba konstatovat, že toto ustanovení musí být při provádění rozúčtování plně respektováno.