Rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, vyhláška č. 372/2001 Sb. umožňuje rozúčtování nákladů na teplo v poměru 40% plocha a 60% měřiče tepla. Je možno si poměr rozúčtování upravit až do výše 100% dle měřičů tepla? Například rozhodnutím SVJ nebo 100% souhlasem všech vlastníkův domě.Děkuji

Odpověď na otázku

Vlastník domu může rozhodnout jen v mezích stanovených vyhláškou, tj. může zvolit základní složku v rozmezí 40% až 50% celkových nákladů na vytápění domu (na spotřební složku zbude vždy zbývající část celkových nákladů).Ani stoprocentní souhlas všech vlastníků domu nemá pro změnu závazných ustanovení vyhlášky žádnou právní váhu. Mimo to, pokud jsou pro rozúčtování využívány indikátory topných nákladů na otopných tělesech, doporučují odborníci volit raději poměr 50:50.

Menu