Rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, během krátkého období mi zemřel manžel a tatínek. Přesunula jsem se se synem z našeho bytu na přechodnou dobu k mamince. Nakonec z toho byl celý rok. V bytě máme na jednotlivých topných tělesech měřidla. Topení bylo po celou dobu zapnuté pouze na minimum. Očekávala jsem výraznou úsporu, ale bohužel tomu tak nebylo. Zaplatila jsem dle obydlené plochy svůj podíl na 40% celkově spotřebované energie. Dále jsem zaplatila i naměřené jednotky. Byly mi však ve značné míře naúčtovány i jednotky vůbec nenaměřené. Do jaké procentuální výše z celkové ceny spotřebovaného tepla v domě mi mohou být tyto jednotky účtovány? Připadá mi takový způsob v době, kdy se všeobecně mluví o nutnosti snižovat spotřebu energie, jako ne příliš smysluplný. Snažila jsem se šetřit a ve finále jsem zaplatila téměř stejně, jako kdybych topení nechávala zapnuté na maximum. Děkuji za odpověď. R.Růžičková

Odpověď na otázku

Skutečnost, je-li byt obýván či neobýván, nemá na principy rozdělování nákladů za vytápění žádný vliv. Z hlediska přiřčeného podílu na nákladech na vytápění je rozhodující uplatnění požadavku dle odst.4, §4 vyhlášky č.372/2001 Sb., který ukládá uhradit určitý minimální náklad přepočtený na 1 m2 započitatelné podlahové plochy a rok. Toto minimum je vyjádřeno jako procentická odchylka od průměrného nákladu na 1 m2 a rok v celé zúčtovací jednotce (domě). Velikost zmíněné procentické odchylky určuje vlastník objektu a může dosahovat až -40 %. Je tedy na místě zeptat se vlastníka objektu, jaký minimální podíl na jednotkových nákladech stanovil. Nicméně však nelze souhlasit s Vaším závěrem, že je s ohledem na výši nákladů lhostejné, zda se chováte úsporně anebo plýtváte. Z ryze aritmetického hlediska (tak,jak je zmíněný požadavek vyhlášky formulován) se pohybuje rozdíl mezi šetřením a plýtváním v rozmezí od 65 do 80 %.