rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den,Obracím se na Vás s dotazem na rozúčtování nákladů na vytápění .Před dvěma lety jsem zakoupil byt v prvorepublikovém domě. Mojí podmínkou k uzavření kupní smlouvy byl závazek společenství vlastníků (dohoda), že se mohu odpojit od centrálního vytápění (horkovodu). Vzhledem k tomu, že v několika podkrovních bytech se topí plynem a v suterénních nebytových prostorech konvektory, tak jsem souhlas dostal s tím, že společenství se nebude nijak podílet na mé rekonstrukci vytápění a já se do budoucna nebudu podílet na jejich nákladech na vytápění. Podkroví ani suterén také nic nepřispívají na horkovod. Zrušil jsem radiátory a nainstaloval jsem plynový kotel a podlahové topení.Když přišlo první vyúčtování , tak jeden ze členů společenství vlastníků je zásadně proti existující dohodě, která je podle něj neplatná a platí jen vyhláška. Cituji:Dobrý den, posílám informaci o postupu rozúčtování nákladů na tepelnou energii mezi konečné spotřebitele. Ve vyhlášce 372/2001 Sb.se stanoví pravidla rozúčtování tepelné energie (viz přiložený soubor) a je tam také stanoven závazný postup pro případ odpojení bytu od vnitřního rozvodu vytápění (§ 6 odst. 2): § 4 Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce (1) Náklady na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období rozdělí vlastník na složku základní a spotřební. Základní složka činí 40 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku.(2) Základní složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.(5) V zúčtovací jednotce, ve které u konečných spotřebitelů nejsou instalovány měřiče tepelné energie nebo indikátory vytápění, vlastník spotřební složku rozdělí mezi konečné spotřebitele obdobným způsobem jako složku základní.§ 6 Zvláštní způsoby rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce(2) Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu vytápění rozúčtovává vlastník základní složku nákladů podle § 4 odst. 2; Prosím o Váš názor, jak by mělo vyúčtování vypadat.S pozdravem ing. Vladimír Vydra, tel. 602354679, vladimír.vydra@email.cz

Odpověď na otázku

Ustanovení vyhlášky 372/2001 Sb. Jsou citovaná správně a platí. Pro byty odpojené od rozvodu ústředního vytápění se souhlasem vlastníka domu a stavebního úřadu (stavební povolení) platí, že budou hradit jenom základní složku nákladů na vytápění. Pokud by odpojení bylo provedeno nelegálně (bez souhlasu stavebního úřadu), bylo by nutno na byt pohlížet jako na neodpojený a účtovat celé náklady na vytápění (základní i spotřební složku).

Menu