Rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý denJsme družstevníky ŚBD Krušnohor a bydlíme v komplexu budov na Koldomu v Litvínově. Jedná se o dvě budovy ,tzv.Staré a Nové křídlo, ve kterých se od r.2015 začalo měřit topení na radiátorech. Budova mezi našimi objekty (hotel) se nevytápí.Teplo se měří patovými měřiči, vždy zvlášť pro každé křídlo. Jedno křídlo má spotřebu o cca 100.000 Kč více než to druhé. V dřívějších letech, kdy se topení rozpočítávalo podle m2, se náměry z patových měřičů sčítaly a dále rozpočítávaly na bytové jednotky. Nyní, kdy už máme topení měřené, bychom chtěli, aby nám teplo bylo rozpočítáno vždy zvlášť pro každé křídlo, tzn. vzít údaje z patového měřiče a z něho rozpočítat náklady podle náměrů z RTN toho daného domu. SBD nám takto nechce vyúčtování provést a stále nám chce údaje z patových měřičů sčítat. Jako důvod uvádějí, že jsme jedno sdružení. Existuje nějaká legislativa, kde by se toto řešilo a my bychom s tím dále mohli operovat a žádat o přeúčtování. Děkuji

Odpověď na otázku

Energetický zákon č. 458/2000Sb. (v jeho platném znění) v § 76, odst. 3 definuje, že smlouva o dodávce tepelné energie se uzavírá pro každé odběrné místo a §78, odst. 5 definuje, že takto naměřené hodnoty tvoří náklady na tepelnou energii, které se rozúčtují mezi konečné spotřebitele.Držitel licence má navíc povinnost dle §78, odst. 1 dodávku tepelné energie měřit a účtovat podle údajů měřícího zařízení.Není tedy rozhodující forma vlastnictví objektů, ale skutečnost, že máte oba samostatné objekty i samostatně vybaveny měřiči spotřeby tepla. A právě takto zjištěné hodnoty se použijí pro rozúčtování na konečné spotřebitele.

Menu