Rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Vážení, bydlíme v bytovém domě a zajímá mě zda pro rozúčtování a zvýhodnění bytů v přízemí a na rozích stále platí vyhláška MMR č.372/2001sb

Odpověď na otázku

Vyhláška 372/2001 Sb. byla zrušena ke dni 31.12.2015. Ustanovení o zohlednění bytů s objektivně vyšší potřebou tepla (např. byty v prvním a posledním podlaží) bylo v plném rozsahu převzato i do nových předpisů pro rozúčtování. (Zákon 67/2013 Sb. v platném znění a vyhl. 269/2015 Sb.)

Menu