Rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den,ve starším bytovém době proběhla půdní vestavba bytu, ve kterém byla v červenci roku 2015 instalovaná bytová stanice pro měření dodaného tepla z centrální plynové kotelny. Do té doby byl byt nevytápěný. Můj dotaz zní, zdali je správná, že mi byla rozúčtována poměrná dodávka tepla dle podlahové plochy bytu (ve výši 40%) za celý rok? A ne jen za období červenec-prosinec 2015 kdy jsem mohl reálně odebírat teplo. Prosím o radu o co se opřít a jak případně rozúčtování reklamovat. Doplňující dotaz zní, zdali je v případě bytových měřících stanic správné řídit se vyhláškou 372/2001 Sb. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Prostor pro půdní vestavbu nebyl sice v době od 1.1. 2015 do 30.6. 2015 přímo vytápěný, ale prostupem tepla ze spodního bytu byl pravděpodobně dostatečně temperovaný, aby v něm mohly probíhat stavební úpravy. Pokud byl prostor již od 1.1.2015 ve Vašem vlastnictví, je požadavek vlastníka domu na Váš příspěvek k vytápění domu oprávněný.Pokud jde o bytové předávací stanice (BPS), není situace zcela vyjasněná. Pokud nemá bytová jednotky uzavřenou smlouvu na dodávku tepla přímo s dodavatelem tepla, je to považováno za ústřední vytápění a měl by se na rozúčtování vztahovat zákon 67/2013 Sb. a vyhláška 372/2001 Sb. (Pro rok 2015.) Na druhé straně uvedené předpisy žádná pravidla pro rozúčtování v domech s BPS neobsahují.

Menu