rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Máme v bytovém domě DPS na jejímž výstupu měříme jedním měřičem teplo pro ohřev teplé vody i topení. V domě jsou ale dvě SVJ, která nemají mezi sebou uzavřenu žádnou dohodu. Potřebovala bych poradit jak máme mezi tyto SVJ rozdělit naměřené teplo.

Odpověď na otázku

Celkový náklad na teplo je nutno nejprve rozdělit na teplo pro vytápění a teplo pro ohřev vody. To lze provést podle měření spotřeby tepla v letním období, kdy je možno změřit celkové množství spotřebované teplé vody (podle vodoměru na vstupu studené pitné vody do ohřívače) a celkové množství spotřebovaného tepla za stejné období. Vypočítáte spotřebu tepla na 1m3 vody a touto hodnotou vynásobíte celoroční spotřebu teplé vody. Tím zjistíte množství tepla pro ohřev vody a odečtením od celkové spotřeby tepla zjistíte roční spotřebu tepla na vytápění. Pokud tato měření nemáte k dispozici, můžete podle vyhl. 194/2007 Sb. rozdělit celkovou spotřebu na 60% tepla pro vytápění a 40% pro ohřev vody.Následné rozdělení tepla na jednotlivá SVJ je v kompetenci dodavatele tepla a řídí se vyhláškou 405/2015 Sb. takto: 30% nákladů na teplo pro ohřev vody se rozdělí podle poměru součtů podlahových ploch v bytech každého SVJ a 70% nákladů se rozdělí v poměru součtů náměrů na bytových vodoměrech pro teplou vodu v jednotlivých SVJ. Náklady na vytápění se dělí podobně, pouze základní složka, rozdělovaná podle ploch, bude 40% a spotřební, rozdělovaná podle součtu bytových měřičů tepla bude 60 % z celkových nákladů na teplo pro vytápění.Údaje o celkových plochách a o součtech náměrů na bytových vodoměrech pro TV a na měřičích nebo indikátorech vytápění jsou, podle vyhlášky 405/2015 Sb., zástupci jednotlivých SVJ povinni předat dodavateli tepla do 15.1. Dodavatel pak provede rozdělení podle výše uvedeného popisu.