rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. rozúčtování tepla
legislativa

Text otázky

Dobrý den, ve správě máme dům o 18-ti bytových jednotkách, kde není SVJ, jde o podílové vlastnictví. Vlastníci si stále něchtějí osadit měřiče tepla. ( cituji odpověď zástupce vlastníků: dům .... je menší bytový dům / ne SVJ, ne družstvo/ ve vlastnictví několika fyzických osob, a osazení měřičů tepla do bytů je v daném čase technicky velmi komplikované, spíše nemožné, dále finančně velmi náročné a případná úspora energie po osazení zanedbatelná /viz směrnice EU/. Jak má v tomto případě správce postupovat při rozúčtování tepla. Děkuji

Odpověď na otázku

Povinnost instalace měřičů/indikátoru je povinnost uložená zákona č. 406/2000 Sb. Pokud se tato povinnost týká, pak by teoreticky bylo nutno postupovat podle zákona 67/2013 Sb., §6, odst. 2)

„Pokud je jiným právním předpisem stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění …“

A současně uplatnit ustanovení zákona 67/2013 Sb., §6, odst. 3

„Neumožní-li příjemce služeb instalaci stanovených měřidel podle zákona o metrologii s platným ověřením nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo přes opakované prokazatelné upozornění …“

Protože se ale nesplnění povinnosti týká všech uživatelů (nikdo nesplnil povinnost instalace měřidel) a výše uvedený postup by byl fakticky nepoužitelný, postupujte při rozúčtování, jako by povinnost instalace měřidel/indikátorů nebyla, tedy podle vyhlášky 269/2015 Sb., §3, odst. 3, tj:

„V zúčtovací jednotce, ve které u příjemců služeb nejsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, poskytovatel služeb spotřební složku rozdělí mezi příjemce služeb stejným způsobem jako složku základní.“

De facto tedy provedete rozúčtování tepla podle podlahové plochy.