Rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, bydlím v panelovém domě na jehož původní střeše bylo vybudováno další patro formou stavební nástavby. Byty v této nástavbě mají vlastní plynové kotle na vytápění, TUV odebírají jako všichni ostatní. Ostatní (původní) byty jsou vytápěny ústředním vytápěním a mají měřiče tepla. Je možné, rozúčtovat část nákladů na vytápění na byty v nástavbě? Většina členů SVJ rozúčtování části nákladů na vytápění pro nástavby odhlasovala na shormáždění s odůvodněním, že část tepla chtěnechtě odebírají. Je takovýto postup možný?

Odpověď na otázku

I pro Vaše SVJ platí ustanovení vyhlášky č. 372/2001Sb., která jednoznačně ve svém §2, odst. a) a b) definuje, co se rozumí pod pojmem zúčtovací jednotka a vytápění.Tedy:a) zúčtovací jednotkou je objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepelné energie a nákladů na tepelnou energii,b) vytápěním je ústřední vytápění pomocí otopné soustavy ovlivňující zúčtovací jednotku, kterou prochází, napojené na společný zdroj tepelné energie.Ani jedna z výše uvedených podmínek u Vás není naplněna a tak nelze náklady na vytápění Vaší zúčtovací jednotky směšovat s náklady jiných zúčtovacích jednotek (nástaveb).Stejnou logikou věci by tedy nástavby (jiné zúčtovací jednotky) měly po Vás požadovat úhradu části svých nákladů s odůvodněním, že část jejich tepla chtěnechtě odebíráte zase Vy.Vytápěním dle vyhlášky jednoznačně není vytápění bytů a nebytových prostorů prostřednictvím samostatných etážových okruhů zásobovaných tepelnou energií z vlastních zdrojů tepelné energie. Nelze tedy použít ustanovení §6. odst. 2 citované vyhlášky, jak jste zřejmě měli na mysli.