Rozúčtování tepla a nebyt. prostor

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla a nebyt. prostor
ostatni

Text otázky

Dobrý den,chtěl bych se zeptat zda postupuji správně při rozúčtování tepla. V našem panel. domě je nebytový prostor napojení na otopnou soustavu domu. Nájemce odmítl instalaci měřičů s tím, že nebude stejně topit. Při náhodné kontrole bylo zjištěno že si přitápí. Do rozúčtování jsme tedy zahrnuly podl. plochu a do spotřební části průměr vycházející na byt. jednotku s koeficientem 1. Je to takto možné nebo existuje jiné řešení?Za odpověd předem děkuji

Odpověď na otázku

Podle vyhlášky MMR o rozúčtování č. 372/2001 Sb. §4. odst.7.: neumožní-li konečný spotřebitel instalaci měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele spotřební složka nákladů 1,6násobku průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky. Při rozúčtování základní složky nákladů je třeba započitatelnou podlahovou plochu nebytového prostoru násobit koeficientem dle přílohy č. 1. citované vyhlášky. Při stanovení spotřební složky měla být průměrná hodnota odpovídající započitatelné ploše nebytového prostoru vynásobena koeficientem 1,6.