Rozúčtování tepla a páry konečným spotřebitelům.

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla a páry konečným spotřebitelům.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, bytový dům (byty, nebyt.prostory) je otápěn dodávanou tepelnou energií z centrálního zdroje a současně některé prostory domu mají ještě možnost, v případě potřeby, dotápění dodávanou párou. Musí se náklady na spotřebovanou páru rozdělit pouze na spotřebitele jejichž prostory jsou dotápěny párou, nebo na spotřebitele celého domu bez ohledu na to zda páru využívají nebo nevyužívají. Děkujeme za odpověď

Odpověď na otázku

Dle § 2, odst b) vyhlášky č. 372/2001Sb. je vytápěním ústřední vytápění pomocí otopné soustavy ovlivňující zúčtovací jednotku, kterou prochází, napojené na společný zdroj tepelné energie.Vytápěním ve smyslu vyhlášky NENÍ vytápění bytů a nebytových prostorů prostřednictvím samostatných etážových okruhů zásobovaných tepelnou energií z vlastních zdrojů tepelné energie, používajících různé druhy paliv.Dále dle §2, odst a) je zúčtovací jednotkou – objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepelné energie.Z výše uvedeného tedy vyplývá, že další zásobování části bytů tepelnou energií (párou) není vytápěním a účtuje se tedy pouze těm spotřebitelům, kteří ji využívají.Ostatní spotřebitelé se podílejí pouze na úhradách nákladů centrálního vytápění (bez páry).