rozúčtování tepla a teplé vody

  1. ARTAV
  2. rozúčtování tepla a teplé vody
ostatni

Text otázky

obrý den!Přestěhoval jsem se do nového bytu, o 15 bytovkách. v domě je centrální výměníková stanice pro uvedené byty. V Každém bytě je zařízení "výměník" a regulační systém, který ůřímo pro konkrétní byt dodává teplo- pokud cheme topit, nebo dodává teplo pro ohřev vody. Vodoměr je pouze jeden na spotřebu studené vody. Množství tepla se měří při vstupu do bytu v kwh zařízením MEIBES. Dotaz zní : při rozúčtování nákladů se asi také bude používat "základní" a "spotřební složka" Jaký poměr techto složek je správné v tomto případě použít 30/70 % nebo jako topení 40-50/60-50 % a podle čeho. Zatím žádné vyúčtování neproběhlo a nedá se rozlišit kolik tepelné energie bylo potřeba na topení a kolik na ohřátí vody. Děkuji za odpověd a vysvětlení . Slusarčuk hradec Králové- Mrštíkova ulice 2032

Odpověď na otázku

Úvodem je třeba konstatovat, že problematiku rozúčtování nákladů na teplo v případě bytových předávacích stanic (dále jen BPS) platná legislativa (vyhláška č.372/2001 Sb.) jednoznačně neřeší. Proto je pro takové případy třeba, aby byla vlastníkem objektu dána jednoznačná pravidla, jak při rozdělení nákladů na základě bytových kalorimetrů umístěných v BPS postupovat. Obvykle se doporučuje nedělit náklad na teplo na teplo pro vytápění a teplo pro ohřev teplé vody, ale celkový náklad dělit pouze na složku základní a spotřební a to v poměru 40:60. Konkrétní odpověď na Váš dotaz je tedy taková, že je třeba kontaktovat vlastníka objektu s dotazem, jak jsou ve Vašem konkrétním případě pravidla pro rozúčtování nákladu za teplo stanovena.