Rozúčtování tepla a teplé vody a bezpodmínečná platnost vyhlášky

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla a teplé vody a bezpodmínečná platnost vyhlášky
ostatni

Text otázky

Bydlím ve čtyřpodlažní 12-ti bytovém domě, na poschodí jsou vždy 2 třípokojové krajní byty a uprostřed dvoupokojový byt. Můj třípokojový byt má balkon a na obvodu v délce 27 m. v kontaktu s okolním venkovním vzduchem. Uprošted dvoupokojový byt jen jen 9,5 m + asi o,7 m od mého balkonu a rovněž tak 0,7 od druhého třípokojového bytu. Přesto platím daleko vyšší ceny, jak za teplo, tak i vodu z důvodu paušálů. Veškerá voda k toponí jde z jednoho bojleru a z druhého bojleru jde veškerá voda užitková. Každý radiáto, brojler i výstup a následný vstup do bytovky, nebo jejího vstupu je přezně měřený digitálními měřiči s dálkovým přenosem dat do Krnova, kde je sídlo majitele kotelny a odkud tuto kotelnu ovládá a řídí. Všechny naměřené hodnoty a ceny předává na obec, bytové reference krozpočtu na tzv. konečné spotřebitele. Přesto, že z velké části nepřímo vytápím dvoupokojový byt a chodbu, pltím vyšší částky v důsledku nesprávně nastaveného paušálu, který ( asi k vůli balkonu, zvýhodňuje menší byt). Jak sjednat nápravu? Prosím poraďte. Savara

Odpověď na otázku

Vyhláška 372/2001 Sb. V §4, odst.(3) uvádí:“Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.“Pravidla stanovená vyhláškou jsou závazná pro vlastníky všech domů s ústředním vytápěním, ve kterých jsou nejméně čtyři bytové jednotky.Reklamujte vyúčtování s požadavkem, aby byly zohledněny objektivně větší tepelné ztráty Vašeho bytu.

Menu