Rozúčtování tepla a teplé vody (ohřev)

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla a teplé vody (ohřev)
legislativa

Text otázky

Dobrý den, jsou dvě čísla popisné, v jednom jsou nově osazeny měřiče tepla a vodoměry TV, v druhém měřiče ani vodoměry TV nejsou. Doposud, kdy nebyly ani v jednom čp. osazeny měřiče a vodoměry se náklady, dle uzavřené dohody mezi nimi, dělily polovinou. Až bude provedeno vyúčtování tepla a teplé vody za tohoto stavu, domnívám se, že zde vzniknou rozdíly a můj dotaz zní, ke kterému čp. půjdou k tíži vzniklé rozdíly. Prosím o odpověď jak tuto situaci řešit, ev. zda je nějaký předpis, který toto řeší. Velice děkuji za odpověď a jsem s pozdravem V. Provazníková

Odpověď na otázku

Při dodržování platných předpisů nemůže taková situace nastat, protože instalace měřičů/indikátorů je pro tyto domy ze zákona 318/2012 Sb. poviná od 1. 1. 2015. Proto žádný předpis s popsanou situací nepočítá.

Pokud na situaci upozorníte SEI, budou pravděpodobně brzy donuceni vodoměry a indikátory také instalovat. Rozdělení nákladů mezi dvěma domy se společným fakturačním měřením pak řeší vyhláška 405/2015 Sb.

-japo-