Rozúčtování tepla a teplé vody

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla a teplé vody
ostatni

Text otázky

Jak se bude provádět rozůčtování v těchto případech.1.obytný dům o pěti vchodech,kde v každém je měření tepla a spotřeby teplé vody,neodebere žádnou energii k vytápění a neodebere žádnou teplou vodu.od dodavatele z centrálního rozvodu.2.jeden vchod tohoto domu,neodebere žádnou energii z centrálního rozvodu. 3.když vlastník jednoho bytu tohoto domuneodebere žádnou energii z centrálního rozvodu.Ve všech bytech jsou namontovánaměřidla ne měření tepla a teplé vody.

Odpověď na otázku

Odpověď na otázku č.1 a č. 2. – Je nutno postupovat podle smlouvy s dodavatelem tepla.Odpověď na otázku č.3. Podle vyhlášky 372/2001 Sb.