Rozúčtování tepla a vody v nebytových prostorách

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla a vody v nebytových prostorách
legislativa

Text otázky

Dobrý den, jsme majiteli 35-ti procentního podílu v šestipatrovém domě s kancelářemi. Zbývající dva spolumajitelé / 45% a 15 % / od nás dosud pronajímali kanceláře i společné prostory / chodby.../ a platili všechny služby dle pronajímané podlahové plochy. V letošním roce nám oba větší část prostor vypověděli a požadují po nás platby za teplo, vodu i energie podle našeho podílu. Jenže my máme kanceláře prázdné a nevyužíváme je a netopíme v nich a oni je mají plně obsazené. Jsme povinni platit stejně jako ostatní nebo je nějaký návod na výpočet jak odlišit vytápěné a využívané kanceláře od nevytápěných a nevyužívaných. Případně jestli se dá oslovit nějaká specializovaná firma, která by byla schopna nějaké rozúčtování provést. Děkuji za odpověď. Kracík Rostislav

Odpověď na otázku

Pokud se jedná o jednoúčelový objekt s kancelářemi, není povinnost instalovat měření a neexistují přesná legislativní pravidla, jak rozúčtování provést, protože záleží na dohodě v domě nebo pravidla stanovuje majitel objektu. Při sestavení pravidel pro provedení rozúčtování se však lze řídit vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb. V platném znění. Legislativa ovšem nezná pojem nevytápěná místnost, maximálně místnost (otopné těleso) odpojené od centrální dodávky tepla. V návaznosti na odpojení se pak přepočítává podlahová plocha na tzv. započitatelnou podlahovou plochu jednotky, která zohledňuje místnosti, v kterých není umístěno otopné těleso a jsou jen nepřímo vytápěné. Ostatní místnosti (uživatelské jednotky) se podílejí na celkových nákladech objektu podílem velikosti plochy v m2. Doporučujeme  obrátit se na společnost, která Vám provádí rozúčtovaní. Případně se můžete obrátit na některého z našich členů, seznam naleznete na našich stránkách:https://artav.cz/o-asociaci/clenove/