Rozúčtování tepla: byty vs garáže

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla: byty vs garáže
legislativa

Text otázky

Dobrý den, rádi bychom věděli, jakým způsobem máme rozúčtovat teplo mezi vlastníky bytů a garáží ve družstvu o šesti bytech a pěti garážích. Plynový kotel vytápí všechny prostory objektu včetně garáží, v objektu zatím nemáme instalovaná měřidla. Garáže (suterén) sousedí stropem se dvěma horními byty (zvýšené přízemí), dále sousedí zadní zdí s chodbou/kotelnou. Předpokládáme, že garáže by měly platit výrazně méně, ale nevíme o kolik a jak se toho dopočítat. Také je možné, že by někdo chtěl argumentovat tím, že v garážích vůbec netopí, s tím se pojí otázka, zda to nemůže být nějakým způsobem závadné/narušující pro stavbu (plísně nebo nějaké jiné poškození). Objekt byl letos zateplen, zateplení začíná několik desítek cm nad úrovní země, čili celý suterén zateplen není. Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď na otázku

V první řadě musíte splnit povinnost, kterou vám ukládá §7, odst. 4, písm. e/ zákona 406/2000 Sb. viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406 , tedy povinnost „vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu“.

Při rozúčtování budete postupovat podle zákona 67/2013 Sb. a vyhlášky 269/2015 Sb. Při rozúčtování se u garáží uplatní koeficienty pro stanovení započitatelné podlahové plochy, které stanovuje příloha č. 1 k vyhlášce 269/2015 Sb. (zejména koeficienty pro stanovení započitatelné podlahové plochy místností bytů a nebytových prostorů, v nichž je otopné těleso a které se liší způsobem jejich využívání a koeficienty pro místnosti s nižší výpočtovou vnitřní teplotou).

Doporučujeme vám obrátit se na některého člena ARTAV, seznam členů naleznete zde: https://artav.cz/o-asociaci/clenove/