Rozúčtování tepla – co vše musí obsahovat.

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla – co vše musí obsahovat.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, nedávno jsem obdržela vyúčtování služeb, které obsahuje i vyúčtování tepla. Je to v podstatě tabulka, ve které je uvedeno, dokdy a jak mám zaplatit, jméno, období, spotřeba, záloha a rozdíl, např. 8.-12.2007, spotřeba 4.922,- záloha 4.750, rozdíl -172,- Kč. To je vše, jiné údaje zde uvedeny nejsou. Jsme malé bytové družstvo. V bytech nejsou instalovány měřiče tepla. Náhodně jsem se dozvěděla, že rozúčtování bylo provedeno podle podlahové plochy celého bytu včetně sklepa. Je tento postup správný? Zajímalo by mě, jak takové vyúčtování má vypadat a co vše musí obsahovat, případně podle jakého právního předpisu se musí postupovat, zda rozúčtování za teplo podle m2 za celý byt i se sklepním prostorem je vůbec možný a zda se při tom zohledňuje, v jakém patře je byt umístěn, jestli se jedná o byt rohový, na jakou světovou stranu je situován atd. V případě pochybení kdo odpovídá za nesprávné vyúčtování a jaké z toho pro něho mohou vyplývat následky. Vyúčtování provedl předseda družstva s pověřeným členem. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Vážená paní Vaňková!Problematiku rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění upravujevyhláška MMR č.372/2001 Sb. (vizhttp://www.artav.cz/legislativa.html).Rozúčtování nákladů na teplo podle podlahovéplochy je jedním z možných způsobů, jak při přerozdělování celkového nákladupostupovat. Každopádně však do rozúčtování vstupuje tzv.“započitatelnápodlahová plocha“, což je podlahová plocha místností bytu (bez teras,balkónů, lodžií a vedlejších prostorů umístěných mimo byt) vynásobenákoeficienty (dle přílohy č.1 uvedené vyhlášky) zohledňujícími případnérozdíly ve výšce a typech stropů. Rozhodně však se do výpočtu nezahrnujeplocha sklepního prostoru přiděleného k Vašemu bytu. Uvedená vyhláška rovněžtaxativně vyjmenovává (§7, odst.2 a 3) jaké informace musí konečnévyúčtování, za které je zodpovědný vlastník objektu, obsahovat. Zohledněníenergetické náročnosti místnosti na vytápění (poloha místnosti v objektu aorientace ke světovým stranám) se v případě rozúčtování nákladů podlepodlahové plochy bytu neuplatňuje.Za vyúčtování odpovídá vlastník domu.