rozúčtování tepla dle 67/2013 Sb.

  1. ARTAV
  2. rozúčtování tepla dle 67/2013 Sb.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně zákona č. 318/2012 Sb.,který uvádí,že musí být vybaveny vnitřní tepelná zařízení do konce roku 2014 přístroji regulujícímu a registr.dodávku tepelné energie a zároveň zákon 67/2013 Sb. umožňuje dle §6 , kde se může společenství dohodnout 100% vlastníků na způsobu rozdělení nákladů na teplo. Když se SVJ dohodne ,že nebude chtít používat rozúčtování dle měřičů na radiátorech, musí i přesto si tyto namontovat do konce roku 2014 ? Byly by to vlastně jen vyhozené peníze za instalování těchto měřičů, protože podle nich rozúčtování tepla nebudou provádět. Děkuji za Vaše vyjádření , Marušáková

Odpověď na otázku

Základním zákonem, který definuje mimo jiné i opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií je tzv. zákon o hospodaření energií č.406/2000Sb. v platném znění (zákona 318/2012 a 310/2013Sb.).Ten pro naplnění svého cíle, tedy hospodárnosti užití energie, definuje povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům. Jinak řečeno, aby byla úhrada za vytápění účtována podle reálného chování konečných spotřebitelů a bylo dosaženo individuální odpovědnosti konečných spotřebitelů, zajištěné právě registrací spotřeby a z ní vycházejícího podílu na úhradě nákladů, tedy dosaženo hospodárnosti při užití energie pro vytápění. Vedlejším zákonem je v tomto případě zákon č.67/2013Sb., který upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Ten má umožnit absolutní smluvní volnost v těch případech, které jinak nejsou legislativně řešeny, nebo podmíněnou smluvní volnost s možností úpravy stávajících legislativních pravidel.V případě rozúčtování dodávek tepla tedy platí povinnost měření nebo indikace spotřeby tepla a podmíněná smluvní volnost umožňuje vlastníkovi objektu odchýlit se od taxativních pravidel platné prováděcí vyhlášky č.372/2001Sb., tedy objektivněji postihnout individuality různých objektů a náklady tak rozdělovat mezi konečné spotřebitele ve vazbě na jejich spotřebu tepla.

Menu