Rozúčtování tepla – korekce na polohu místnosti

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla – korekce na polohu místnosti
ostatni

Text otázky

Mám byt 2+1 v osobním vlastnictví. Při rekonstrukci bytu jsem provedl zbourání příčky mezi kuchyní a obývacím pokojem. Vznikla tím jedna místnost s dvěma otopnými tělesy. Při rozúčtování tepla mi byly vypočteny korekce na polohu místnosti tak jak by se jednalo o dvě místnosti tj. kuchyň - korekce 0 - původně jedna venkovní zeď a obývací pokoj korekce - 5 % rohová místnost - dvě venkovní obvovodové zdi. Odeslal jsem na zástupce společenství vlastníků reklamaci s tím, že se jedná o jednu místnost a korekce by měly být změněny na - 5 % pro celou propojenou místnost. Dostal jsem tuto odpověď : "Vaše reklamace je neoprávněná, neboť Vaším rozhodnutím jste si změnil dispoziční řešení Vašeho bytu a nesouhlasíme s tím, že se jedná o jednu místnost. V případě, že byste se rozhodl vybourat všechny příčky v celém bytě, mohla by tak vzniknout jedna velká rohová místnost a tudíž další korekce. Předpokládám, že jste nevyboural část příčky jen proto, abyste měl korekce. Přosím o vyjádření k oprávněnosti mé reklamace a jak dále postupovat. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Vážený pane,za rozúčtování nákladů na teplo zodpovídá dle platné legislativy vlastník objektu. Z toho vyplývá, že zodpovídá i za správnost vstupních dat a rozúčtovacích parametrů, mezi něž polohové koeficienty bezesporu patří. Z toho je i zřejmé, že dispoziční úpravy v bytě (které popisujete) by měly být prováděny zásadně se souhlasem vlastníka objektu ( v případě domu ve vlastnictví SVJ se souhlasem kvalifikované většiny všech členů společenství vlastníků), aby tento mohl případné změny v rozúčtování zohlednit. Nicméně, aplikace polohových koeficientů je motivována záměrem zákonodárce vytvořit v centrálně vytápěných bytových objektech pokud možno rovné podmínky pro všechny konečné spotřebitele, tzn.docílit ve srovnatelných bytech srovnatelných nákladů na vytápění (pochopitelně při identickém režimu vytápění). Je tedy zřejmé, že tak zásadní změna dispozičního řešení jakou je odstranění příčky a vytvoření jednoho velkého prostoru je v protikladu se shora uvedeným záměrem, protože srovnatelné byty v objektu vnitřní členění plně zachovávají.Ve Vašem postupu bylo pravděpodobně více pochybení.