Rozúčtování tepla mezi byty s různými měřiči tepla

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla mezi byty s různými měřiči tepla
legislativa

Text otázky

Ráda bych Vás požádala o doplňující odpověď k dotazu z 23.5. 2023: Pro byty opatřené kalorimetry se po výpočtu spotřeby má uplatnit §3 čl. 2 Vyhl 269/2015? A pro byty s kalorimetry se určují též koeficienty (např. polohový) obdobně jako u bytů s ITN?

Odpověď na otázku

V domech s bytovými měřiči tepla (kalorimetry) stejně jako v domech s indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění na otopných tělesech je nutno zohlednit rozdílnou náročnost vytápěných jednotek na dodávku tepla danou jejich polohou, jak je uvedeno ve vyhlášce 269/2015 Sb. v §3, odst. (2). Rozdíl je jen v tom, že u indikátorů se stanoví polohové koeficienty na každou místnost s otopným tělesem, ale v domech s bytovými kalorimetry se stanoví souhrnný koeficient na celou bytovou či nebytovou jednotku.
-peho+japo-