rozúčtování tepla mezi byty s různými měřiči tepla – korekce

  1. ARTAV
  2. rozúčtování tepla mezi byty s různými měřiči tepla – korekce
legislativa

Text otázky

Dobrý den, děkuji za odpověď na můj předchozí dotaz ohledně rozúčtování nákladů na vytápění mezi byty s různými měřiči tepla (byty v nástavbě mají kalorimetry, původní byty mají poměrové indikátory). Měla bych ještě doplňující dotaz ohledně uplatnění korekcí dle vyhlášky - min. 80% a max. 200% průměrných nákladů na 1m2. Jsme 1 odběrné místo, tudíž 1 zúčtovací jednotka? (Firma která provádí vyúčtování tvrdí, že jsme 2 zúčtovací jednotky, když máme různé měřiče tepla) Základní složku a spotřební složku dělíme v poměru 50% a 50%. Podlahová plocha celkem 1.509,77m2. Náklady na vytápění celkem 370.414,11 Kč, náměr celkem 343,09 GJ, součet náměrů kalorimetrů nástaveb 49,541 GJ. Tudíž spotřební složka 185.207,06 Kč, poměr rozdělení spotřební složky 14,44% (26.743,90 Kč) nástavby a 85,56% (158.463,16Kč) původní byty. A teď otázka ohledně průměrných nákladů na m2: průměrný náklad (limitní hodnota dle vyhlášky) pro výpočet korekcí je 122,67 Kč/m2. minimálně 80%=98,14Kč/m2, maximálně 200%=245,34 Kč/m2? Nebo se počítá průměrný náklad na 1m2 celkem i včetně základní složky? Tudíž by to bylo 245,34 Kč/m2 průměr, minimálně 80%=196,28 Kč/m2, maximálně 200%=490,68Kč/m2? Děkuji předem za odpověď.

Odpověď na otázku

Správně je ta druhá varianta (245,34 Kč/m2). Limity se stanoví z celkového průměrného nákladu na 1m2 ZPP.

-peho+japo-