rozúčtování tepla mezi byty s různými měřiči tepla

  1. ARTAV
  2. rozúčtování tepla mezi byty s různými měřiči tepla
legislativa

Text otázky

Dobrý den, v bytovém domě máme byty s různými měřiči tepla - původní byty jsou vybaveny poměrovými indikátory a byty v nástavbě mají nainstalovány kalorimetry. Z technických důvodů nelze způsob měření sjednotit - do původních bytů nelze nainstalovat kalorimetry a do nástaveb nelze nainstalovat poměrové indikátory. Jak by se měla rozdělit při vyúčtování služeb celková částka za teplo? Kalorimetry měří přesnou hodnotu spotřebovaného tepla, tudíž je možné součet náměrů kalorimetrů z celkové spotřeby odečíst a zbytek rozdělit mezi byty s poměrovými indikátory? Nebo je správné rozdělení podle podlahové plochy? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Jde o jednu zúčtovací jednotku se společným fakturačním měřičem tepla. Proto je nutno rozúčtovat obě části domu společně:

Celkový náklad za spotřebované teplo k vytápění domu rozdělíte na část základní a spotřební v poměru jaký máte stanoven poskytovatelem služeb. Základní část rozdělíte podle započitatelných podlahových ploch všech bytových jednotek.

Od celkové roční spotřeby tepla změřené fakturačním patním měřičem tepla odečtete součet náměrů na bytových měřičích tepla v nástavbě a dostanete dvě hodnoty spotřeby v GJ – jedna je součet spotřeb bytů v nástavbě, druhá je celková spotřeba tepla v původních bytech. V poměru těchto dvou hodnot rozdělíte spotřební část celkových nákladů. Dostanete dvě spotřební části – jednu pro byty v nástavbě, kterou rozdělíte v poměru náměrů na bytových měřičích tepla a druhou spotřební část rozdělíte podle přepočítaných náměrů na indikátorech vytápění v dolní části  domu.

Dále doporučujeme tento způsob rozdělení tepla k vytápění schválit na nejbližší členské schůzi, případně zapracovat do pravidel pro odečty a rozúčtování.

-japo+stad-