Rozúčtování tepla mezi dva subjekty

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla mezi dva subjekty
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Obracím se laskavě na odborníky s tímto problémem.Náš panelový dům tvaru kvádru má 4 podlaží a celkem 16 bytů. Přesná polovina domu je ve vlastnictví SBD a druhá polovina SVJ.V každé polovině je 8 stejných ( 4 dvojpok. a 4 třípok.byty)Ve společných prostorách SBD jsou 4 místnosti se 4 většími radiátory ( býv. prádelna, mandlovna aj.). Ve společných prostorách SVJ je jeden malý radiátor. Obě poloviny domu se stýkají v nejmenší ploše kvádru. SBD má zateplenou střechu, SVJ nemá. SVJ má zateplen suterén pod byty, SBD ho nemá zateplen. SVJ je nejmenší plochou namířen na severovýchod, SBD na jihozápad. Panelový dům má jediný patní kalorimetr. V minulosti jsme si náklady na spotřebu tepla dělili na stejné části. Nyní máme namontovány měřiče Techem Data 3. Dělení spotřeby tepla na poloviny se mně nyní zdá nespravedlivé. Domnívám se, že bychom mohli dělení spotřeby dělit v poměru naměřených nezkorigovaných součtů dílků u SBD a SVJ zvlášť a samostatně rozpočítávat každý subjekt podle vyhlášky a u radiátorů ve společných místnostech provést kvalifikovaný odhad ( nejsou tam měřiče). Vím, že teplo bude pronikat společnou plochou obou polovin. Rozúčtovací firma má ovšem již na radiátorech nastavené korekce, takže uvedený způsob asi nebude možný. Podle naměřených zkorigovaných náměrů nelze spravedlivě provést dělení. Podle pracovní verze nové vyhlášky by firma měla uvádět ve fakturách i nezkorigované náměry, potom by můj návrh dělení šel uskutečnit. Nebo je snad jediné řešení počítat s domem jako s jediným celkem a podle toho rozúčtovat ? Prosím, sdělte nám svůj odborný názor.Děkuji za vyjádřeníS pozdravem B. Voják

Odpověď na otázku

Případ, který popisujete není ojedinělý. V zásadě platí, že aby bylo možno použít pro rozdělení nákladů na vytápění náměry indikátorů, je nutné, aby tyto indikátory byly (v celé zúčtovací jednotce) stejného typu a byly i shodně naprogramovány. V opačném případě nelze náměry (počty naměřených jednotek) indikátorů sčítat či s nimi jakkoli dále pracovat. Z toho tedy vyplývá, že pokud se obě právnické osoby v rámci jednoho objektu (SVJ a SBD) nedohodnou na stejném typu indikátorů a i na rozúčtovacím postupu, kdy bude celý objekt rozúčtován jako jedna zúčtovací jednotka a teprve následně se vypočtou podíly nákladů na vytápění příslušející jednotlivým právnickým osobám (vlastníkům), nelze postupovat jinak než provést prvotní rozdělení nákladu dle poměru podlahových ploch náležejících oběma vlastníkům.