Rozúčtování TEPLA na OTOP a OHřEV TV s BYTOVÝMI PřEDÁVACÍMI STANICEMI

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování TEPLA na OTOP a OHřEV TV s BYTOVÝMI PřEDÁVACÍMI STANICEMI
ostatni

Text otázky

Dobrý den, vývojem technický prostředků pro vytápění budov jsme se jako správce nemovitostí dostali do situace, kdy nevíme jak aplikovat platný zákon a vyhlášku 272/2001 Sb. na rozúčtování tepla a teplé vody. Popis:Bytový dům má vlastní plynovou kotelnu, kde se vyrábí teplo pro všechny jednotky v budově. V jednotkách jsou instalované bytové předávací stanice (MEIBES LogoTherm), které zajišťují:- dodávku tepla do jednotlivých otopných těles v jednotce,- lokální ohřev teplé vody (k ohřevu dochází až v okamžiku potřeby přes lokální bytový lamelový výměník).Jako vstupy pro rozúčtování nyní máme:- Náklady na výrobu tepla za dané období,- Náměry na kalorimetrech na vstupu tepla před každou bytovou předávací stanicí,- Náměry vodoměrů studené vody do bytové jednotky (poměrová měření spotřeby SV + TV celkem)Klient chce, aby se při rozúčtování nákladů za teplo pro otop a ohřev TV respektovala vyhláška 272/2001 Sb. v platném znění. Nevíme, jak se s touto situací správně vypořádat.Radek Peloušek

Odpověď na otázku

Vámi popisovanou problematiku vyhláška č.372/2001 Sb. neupravuje a lze doporučit pouze rozdělení Vámi zmiňovaných nákladů na základě společné dohody.

Menu