rozúčtování tepla-neověřené kalorimetry

  1. ARTAV
  2. rozúčtování tepla-neověřené kalorimetry
ostatni

Text otázky

Dobrý den, mám dotaz ohledně ověření kalorimetrů zn.Supercal 539, (měřiče tepla) kterými máme našem SVJ osazeny bytové horizontální předávací stanice Termix VMTD-F v jednotlivých bytech. Kalorimetry používáme jen jako poměrové měřiče k rozúčtování tepla na vlastníky, nikoli jako fakturační měřidla. Poslední ověření proběhlo v 5/2012. Domnívám se, že další ověření mělo proběhnout do 31.12.2016, a proto nesmíme náměry kalorimetrů použít pro rozúčtování tepla za topnou sezónu 2017. Jak postupovat při rozúčtování tepla, podle m2 ? Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Z legislativního hlediska není podstatné, jaké konkrétní typy bytových měřičů tepla (kalorimetrů) používáte, ani v jaké bytové předávací stanici jsou instalovány.Rozhodující je, že se z hlediska zákona č.505/1990 Sb. o metrologii jedná o tzv. „stanovená měřidla“, u nichž je povinnost pravidelného ověřování, v tomto případě s periodou 4 let.Zcela správně píšete, že přístroje s ověřovací značkou 2012 bylo nezbytné nechat znovu ověřit do konce roku 2016 (opět tedy jak píšete, do 31.12.2016).Od 1.1.2017 je na tyto přístroje z metrologického hlediska pohlíženo jako na nevyhovující a není možné údaje z nich získané (po 1.1.2017) používat pro rozdělování nákladů na tepelnou energii v rámci zúčtovací jednotky (Vašeho domu).Pokud by byly jakékoliv náměry z těchto přístrojů po 1.1.2017 použity pro rozúčtování, bylo by takové rozúčtování bez dalšího shledáno jako vadné. Účtování podle neověřených měřidel může být pokutováno podle zákona o metrologii.Pro takovéto případy (nejsou k dispozici legální odečty) vyhláška č.269/2015 Sb. stanovuje postup v §5, odst.4.