rozúčtování tepla po částečném zateplení

  1. ARTAV
  2. rozúčtování tepla po částečném zateplení
ostatni

Text otázky

Jak správně stanovit rozúčtování tepla při novém částečném zateplení domu (pouze štítové stěny). Je nutné zohledňovat okna v bytech? Někteří vlastníci SVJ v průběhu posledních několika let na svoje náklady již okna ve svých bytech vyměnili za plastová s různými "U", jiní nemají peníze a pravděpodobně v nejbližší době okna měnit nebudou, vyměňovat se nebudou ani okna ve společných částech domu (schodiště, spl.prostory).

Odpověď na otázku

Dle §4 odst. 3 vyhlášky 372/2001 Sb. je nutno při rozdělení spotřební složky nákladů mezi konečné spotřebitele zohlednit i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. Znamená to tedy, že i částečné zateplení, výměny pouze některých oken atp. by měly být do zohlednění zahrnuty, nejlépe na základě výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností objektu. Solidní rozúčtovatelské firmy mají pro řešení těchto případů zpracovanou vlastní metodiku. Je však na místě poznamenat, že shora uvedené platí, byly-li, byť částečné, zateplovací kroky provedeny na základě rozhodnutí a k tíži vlastníka objektu (nikoli vlastníka bytu) a byly-li provedeny systémově s praktickým dopadem na více bytů podobných dispozic – jinými slovy se jedná např. o zateplení celých štítových stěn, výměna oken na celé (např. severní) straně objektu, kompletní zateplení celé střechy atp. Při individuální výměně oken hrazené vlastníkem bytu by změna předmětných koeficientů působila kontraproduktivně s jednoznačně negativním dopadem na vlastníka bytu.