Rozúčtování tepla při převodu bytové jednotky

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla při převodu bytové jednotky
legislativa

Text otázky

Dobrý den, v roce 2017 jsem koupil bytovou jednotku. Při předání jsme zapomněli zapsat stav měřidel tepla na topeních. Při vyúčtování služeb za rok 2017 jsem zjistil, že mám doplácet vysokou částku za teplo, ačkoliv jsem v bytě většinu roku nebydlel a proto předpokládám, že za spotřebované teplo je odpovědný z větší části předchozí majitel. Otázky mám dvě. Zaprvé, zda jsem povinen platit celou částku vyúčtování ve vztahu k SVJ. Zadruhé, jak můžu alespoň část nákladů za spotřebované teplo přenést na předchozího vlastníka v situaci, kdy nemám zápis z měřidel tepla při předání. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Rozúčtování ve Vámi udávaném případě řeší ustanovení yyhlášky č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, § 5, odst. (5):

Dojde-li ke změně příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období a nejsou-li známy odečty naměřených hodnot měřidla podle zákona o metrologii, zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo instalovaného vodoměru k termínu změny, poskytovatel služeb rozdělí

a) spotřební složku nákladů na vytápění podle skutečné klimatické náročnosti příslušných částí zúčtovacího období před a po termínu změny; nejsou-li tyto údaje známy, podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

b) základní složku nákladů na vytápění v poměru počtu dnů vytápění bytu nebo nebytového prostoru před a po termínu změny příjemce služeb,

Podrobnosti naleznete zde ZDE

Menu