Rozúčtování tepla při změně příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období, odečty provedeny při předání bytu

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla při změně příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období, odečty provedeny při předání bytu
legislativa

Text otázky

Dobrý den, letos jsem narazila ve vyúčtování tepla za rok 2020 na situaci, s kterou jsem se zatím nesetkala. Ráda bych se jen ujistila, že rozúčtování tepla, které pro nás dělá firma, je v pořádku. Konkrétně se jedná o následující: V průběhu roku došlo ke změně vlastníka a byly provedeny odečty při předávání bytu. 1. vlastník bydlel v bytě v měsících leden až červenec, 2. vlastník srpen až prosinec. započitatelná plocha bytu je 53 m2 1. vlastník měl 0 přepočtených jednotek (odečtené jednotky krát koeficienty), 2. vlastník měl 1700 přepočtených jednotek (odečtené jednotky krát koeficienty). Celková započitatelná plocha v domě je 3223,1 m2. Náklady domu na topení: 240 387,18 Kč platí 40% základní složka, 60% spotřební složka Vyúčtování 1. vlastník: ZS 880,43 Kč, SS 0 Kč (0 jednotek) Vyúčtování 2. vlastník: ZS 706,69 Kč, SS 1587,12 Kč ( 10232 jednotek = 80% průměrné spotřeby v domě). Moje otázka zní: Je v pořádku, aby prvnímu vlastníkovi nebyly započítány žádné jednotky a druhému vlastníkovi naopak všechny jednotky, které v jiných případech byly započítány za celý rok (ostatní byty stejné velikosti, které měly méně než 80% průměrné spotřeby mají také 10232 jednotek)? Firma tvrdí, že když má první vlastník 0 jednotek, že mu musí zůstat 0 a všechno (tedy počet jednotek odpovídajících 80% průměrných nákladů za celý rok) musí zaplatit druhý vlastník. Mně to ale přijde nespravedlivé. Pokud by toto platilo, pak by mohl nastat případ, že: 1. vlastník se odstěhuje 30.12. (na měřidlech má 0) a 2. vlastník bydlí v bytě jen jeden den v roce (31.12.) - zatopí si (spotřebuje např. 3 jednotky) - a rázem zaplatí celou minimální roční spotřebu (tedy např. 10232 jednotek) - týká se to jen spotřební složky. A jak by to bylo v případě, že oba by měli na měřácích 0? Snad jsem to napsala aspoň trochu srozumitelně. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Na první pohled je zřejmé, že takovéto rozúčtování není správné.

Pro daný případ doporučujeme stanovit náklad na rozúčtování bytu za celý rok, tj. 80% průměrného nákladu na 1m2 ZPP krát ZPP bytu. Celkový roční náklad pak rozdělit na oba postupné uživatele podle doby užívání, s přihlédnutím k větší spotřebě tepla v prvním pololetí v poměru 60% : 40%.
-japo-

Menu